logo2

 

Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi 2014 yılında kapılarını tüm çocuklara açmıştır. Geçen sürede akademik ve teknik alt yapısı güçlendirmiş dünyada ve Türkiye’deki benzerlerini inceleyerek eklektik bir bakış açısı ve felsefe oluşturmaya çalışmıştır.

Merkezimiz her çocuğun olabilecek en erken yaşta bilim, sanat, spor ve yaratıcılık eğitimi almasının en tabi hakkı olduğuna inanır. Söz konusu merkezimiz çocuklarımızın okul dışında da belirli alanlara yönelik akademik eğitimlerini desteklemenin, ileri düzey eğitim ortamlarıyla tanışarak merak ve keşif duygularının gelişmesinin, bundan hareketle kendi öz benlik algılarını, ilgi ve yeteneklerini keşfederek potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanımanın, bilimsel bilgiye ulaşma ve üretmenin gerektiğine inanmakta ve bunun için çabalamaktadır.

Merkezimiz, kendi tarihini, gelenek ve göreneklerini bilen, koruyan ve kollayan, bunun yanında bilimin gerçekliğinden ayrılmayarak 21. yy insan becerileriyle donatılmış bir Türk çocuğu yetiştirmeyi kendine şiar edinmiştir.

Pin It