Farklı yaş gruplarından çocuklara alan uzmanları nezaretinde bilimsel temelli eleştirel bakış açısına sahip etkileşimli programlar açarak;

  • Eğitim verdiği yaş grubunun üniversite ortamında ve öğretim üyeleri rehberliğinde akademik deneyim kazandırmak ve bilimsel bilginin heyecanını yaşatmak.
  • Her yaş grubundan çocuğa gelişim düzeyine uygun araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme ve yaratıcılık meziyetleriyle donatma
  • Bilimsel düşünme, bilimin doğası, bilim felsefesi ve bilimsel bilginin temellerini atmak
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan örfi ve ahlaki bilinci bilimin ve tarihin izinde kazandırmak
  • Hayal gücü, estetik ve güzele ulaşma hayaliyle yüklü, sanata ve sanatçıya saygı ve sevgi beslemek
  • Evrensel olarak tanınmış hak ve özgürlüklerini bilmek ve onları korumak ve bütün bunlar yardımıyla kendini gerçekleştiren birey olabilmeleri adına sağlam bir adımla akademik hayata başlayan 21. Yy gençleri yetiştirmek misyonumuzdur. Merkezimizin vizyonu, her çocuğun bilim, sanat, spor ve kültürle mümkün olan en erken yaşta tanışmalarını sağlayıcı, toplumla, kültür ve medeniyetiyle iç içe,  araştırmacı, sorgulayıcı, bilimsel düşünme becerisine sahip, bilimin gösterdiği yoldan uzaklaşmayan ve yaratıcı faaliyetlerde bulunan, ileri düzey akademik kurumlarla işbirliği kurarak projeler üretilebilmesine yönelik etkinlikler düzenleyen bir kurum olmaktır.
Pin It