1. Kabul edildiğiniz program ücretini aşağıdaki IBAN hesabına öğrenci Adı Soyadı - T.C. Kimlik numarası açıklamasıyla yatırdıktan sonra dekontu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. 

T.C. Ziraat Bankası Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hesabı: TR330001000151854942085001

Scratch ile Programlıyorum Başlangıç Tarihi: 05/05/2018 Bitiş Tarihi: 02/06/2018

Scratch ile Sahneler oluşturma, sahnelere nesne ekleme nesneleri hareket ettirme, nesneleri klavyeden kontrol edebilme, Fare ile nesneleri hareket ettirebilme, belirli şartları sağladığında istenilen tepkilerin verilmesini sağlama, Döngü ve Döngü mantığının çalışması gibi basit programlama mantığını kavrayıp, bunu sürükle bırak mantığı ile dizebilecek. Uygulamanın sonuçlarını görebilecekler. Öğrencilerin bilgisayar gibi düşünme becerilerini, problem çözme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini geliştireceği düşülmektedir.

Haftalık Ders Saati: 2

Program Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

Program katılım ücreti: 150 TL

Kurs başvurusu bimiştir.

 Kontenjan: 15 Yaş Grubu: 6-10 Program Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim AKYÜZ

 

3 Boyutlu Nesne Tasarımlama Başlangıç Tarihi: 05/05/2018 Bitiş Tarihi: 02/06/2018

3 boyutlu yazıcının çalışma mantığı, 3 boyutlu nesnelerin bilgisayar destekli tasarımlanması, Tasarımı yapılan nesnelerin 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılabilecek hale getirilmesi, tasarımlama ve son halini görebilme imkanları olacaktır. Thinkercad ile online olarak kendi 3D modellerini tasarlayabileceklerdir.

Haftalık Ders Saati: 2

Program Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

Program katılım ücreti: 150 TL

Kontenjan dolmuştur.

 Kontenjan: 15 Yaş Grubu: 6-10 Program Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim AKYÜZ

 

3 Boyutlu Oyuncak Tasarımı ve 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretim Başlangıç Tarihi: 05/05/2018 Bitiş Tarihi: 02/06/2018

Program çerçevesinde geleneksel ahşap oyuncakların 3B olarak yeniden tasarlanması ve 3BProgram çerçevesinde geleneksel ahşap oyuncakların 3B olarak yeniden tasarlanması ve 3Byazlcı kullanılarak üretilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede katllımcılara TinkerCad programıkullanımı öğretilerek 3B tasarlm becerİlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Ardlndan çocuklarınsıkça oynadığı ahşap oyuncak örnekleri belirlenerek bunların 3B tasarlm modellerioluşturulacaktır. 3B olarak yeniden tasarlanan bu oyuncaklar 3B yazıcı kullanılaraküretilecektİr. Böylece çocukların bir yandan 3B tasar|m becerileri geliştirilirken bir yandan datasarladıkları ürünlerin nasıl üretilebileceğine yönelik farkındalıkları geliştirilecektir. Ayrıcaçocukların güncel teknolojilerden birisi olan 3B yazıcılar ile tanışmaları ve hakkında bilgi sahibiolmaları sağlanacaktır. Program sonunda katılımcıların tasarladıkları oyuncak modellerindenbirisi 3B yazıcıdan ç|ktl allnlp hediye edilecektir.

Haftalık Ders Saati: 2

Program Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

Program katılım ücreti: 150 TL

Kurs başvurusu bimiştir.

 Kontenjan: 15 Yaş Grubu: 9-12 Program Koordinatörü:  Öğr. Gör. Seyfullah GÖKOĞLU

 

Pin It